Dr. Snel Succes Coaching

Telefoon     010 - 465 1702

 Home     Coaching     Training     Outplacement      Boekwinkel    Succesverhalen

 

Unieke Benadering

Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk. Dit is bij wet zo geregeld.
Aan niemand wordt informatie verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming.
Zie ook mijn gedragscode. Dit is natuurlijk niet uniek, maar wat hieronder volgt wel.

 

Foto Rudolf Snel

ruim 20 jaar ervaring

95 % succes ratio

Eerste gesprek gratis


Gevestigd in Rotterdam en beschikbaar in heel Nederland met
Life-Coaching,
Loopbaan-Coaching,  Executive Coaching, Training, Workshops en Outplacement  voor meer succes in het realiseren van uw doelen.


Empowerment Building (bouwen aan succes en meer power) en Positieve Psychologie voor meer succes!
De andere benadering die wérkt!

Authentiek werken en leven vanuit kracht leveren positieve energie en duurzame resultaten op. Lees verder >>


One life, live it!
Eén leven, leef het!

Wilt u écht leven?
Of alleen maar óverleven?


> Onze klanten
>
Gratis Coaching
>
Gratis Sol. Boek
>
De Coach
Tell a Friend
>
Maak Favoriet
>
Links
>
Contact

> Particulieren
> Workshops

> Organisaties

 


Van Mensen

Mijn benadering is open, direct, persoonlijk, betrokken, eerlijk, discreet en recht door zee. Geen geneuzel.

Ik verlies liever geen tijd met onnodige zaken, maar speel liever gevoelsmatig en intuïtief direct in op datgene waar het op dat moment in de essentie om gaat.

In mijn benadering gaan creativiteit, improvisatie en flexibiliteit samen met kadering, vasthoudendheid en stevigheid, want vrijheid vraagt wel om discipline.

Ik werk proces- en resultaatgericht in een ontspannen sfeer waarin de humor nooit ontbreekt.


Empowerment Building

Ik vind dat het beter is om mijn cliënten te leren vissen dan om hen een vis te geven.

Daarom bied ik u geen kant en klare oplossing aan, geen hapklare brokken.

Wel help ik u om uw eigen antwoorden te vinden.

Ook confronteer ik u soms met de consequenties van uw denken en handelen. Respect voor het individu staat daarbij voorop.

Op deze wijze houd ik mensen soms de spiegel voor. Wanneer men in deze spiegel durft te kijken, komt een denkproces op gang. Een proces dat begint met meer zelfbewustzijn, zelfsturing en verantwoordelijkheid nemen voor eigen leerproces en ontwikkeling. Het opvolgen van een advies leidt slechts tot tijdelijk aangepast gedrag.

U kiest, of ik help u kiezen, zodat u uw eigen verantwoordelijkheid neemt.

Ik noem dat proces Empowerment Building, het bouwen aan meer macht over eigen leven.

Volgens één van mijn cliënten schijn ik te beschikken over een 'vrijwel onuitputtelijke hoeveelheid Empowerment Building Tools' waaruit ik naar willekeur kan putten om optimale ondersteuning te kunnen bieden, al naar gelang de essentie van het moment dit vereist. Maar oordeelt u zelf.


Dynamische coaching
in de natuur

Houd u van bewegen en van de buitenlucht? Dan is wandelcoaching misschien iets voor u. Voor mij staat de cliënt centraal, u kiest.

Vitaliteit en beweging krijgen tegen-woordig veel aandacht. En met reden. Daarom kunnen we op verzoek de coaching combineren met beweging en buitenlucht, waardoor de coaching een heel eigen dynamiek krijgt.

De combinatie van beweging en buitenlucht creëren een rust en ontspanning waarin vaak de beste ideeën ontstaan, waarin je nieuwe inzichten krijgt en je de juiste beslissingen neemt.

Samen met je coach kun je tijdens zo'n wandeling in alle rust een vraag, opdracht of thema uitwerken.

Een goede omgeving daarvoor is meestal de natuur. De natuur is een grote bron van inspiratie en  roept iets in ons op, kan soms een gevoelige snaar raken.

Park Zestienhoven ligt op een paar honderd meter van de praktijk en biedt een combinatie van natuurlijk bos, gras en waterpartijen. En natuurlijk veel, heel veel gezonde buitenlucht.


 

 
Van Problemen

Iedereen heeft wel eens problemen, van welke aard dan ook. In het algemeen hebben mensen de neiging om andere mensen daar verantwoordelijk voor te houden. Omdat coaching van mensen is gericht op een hogere persoonlijke effectiviteit, dient het 'afhankelijk zijn van anderen' geleidelijk over te gaan in het nemen van zelfverantwoordelijkheid.
Het hebben van zelfverantwoordelijkheid houdt in dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor alles wat zij meemaken, dus ook voor hun eigen problemen. Dit wordt in de V.S. empowerment genoemd.

Verantwoordelijkheid nemen voor eigen problemen vraagt om een heel andere benadering dan gebruikelijk. Hierbij passen effectieve instrumenten, maar zijn die ook beschikbaar? Helaas moet het antwoord zijn: “Nee, vrijwel niet.” Naast de Positieve Psychologie zijn er in Amerika nog een paar beschikbaar bij het Empowerment Institute, maar veel meer is er niet.  

Daarom heb ik een viertal empowerment instrumenten ontwikkeld en uitgetoetst in vele situaties en met veel verschillende mensen. Nadat deze bleken te voldoen aan de daaraan te stellen eisen,  pas ik ze nu al jaren met veel succes toe in coachingtrajecten omdat ze erg veel tijdwinst opleveren.

Deze unieke empowerment instrumenten zijn:
- het Universele Principe
- het Model voor meer energie
- het Model voor Succes
- het Model voor Overlevingsstrategieën

Universeel Principe
Het Universele Principe heb ik uitgebreid beschreven in twee boeken vanuit de invalshoek van het Taoïsme.
In het eerste is het principe uitgebreid beschreven en in het tweede de toepassing ervan. Dit principe is zo universeel, dat het in alle - maar dan ook letterlijk alle - situaties met succes kan worden toegepast. Ik heb het ontwikkeld voor mensen die meer grip willen krijgen op situaties waarin ze zich onzeker voelen of zich niet lekker in hun vel voelen.
Het is dan ook de oermoeder van alle stressmanagementvaardigheden en kan heel succesvol worden toegepast in explosieve situaties, bijvoorbeeld met hangjongeren of patiënten in psychiatrische inrichtingen.

Model voor
meer energie

Het model voor meer energie heb ik ontwikkeld uit het Universele Principe. Het levert antwoorden op voor vragen over energie en creativiteit. Kun je in bepaalde situaties iets nu wel of  juist niet?
Dit maakt het niet echt duidelijk, dat snap ik. Het wordt vanzelf duidelijk als u mij de kans geeft om dit instrument toe te passen op elementen van uw leven die u graag anders wilt. Voor meer informatie klik
hier.

Model voor
meer Succes

Het Model voor Succes heb ik eveneens ontwikkeld uit het Universele Principe en levert directe antwoorden op voor vragen over problemen.
In computertermen zou je het een Wizard of Tovenaar voor probleemoplossing kunnen noemen. Door op een checklist van zeven stappen de onderdelen van de eigen probleemsituatie aan te vinken, wordt onmiddellijk duidelijk waarom je geen succes had en hoe je dat weer snel kunt veranderen.
Je kunt het model ook gebruiken als een plan van aanpak om in zeven concrete stappen op korte termijn een project, een ideaal, een grote wens of gewoon iets leuks te realiseren.

Model voor Overlevingsstrategieën

Het Model voor Overlevingsstrategieën heb ik ontwikkeld voor mensen die regelmatig vastlopen met iets. Het geeft antwoord op vragen zoals: “Waarom gebeurt dit nou steeds met mij?”,  "Waarom ben ik nu altijd het slachtoffer?' of  "Waarom vinden ze me nooit aardig?"
Deze informatie is inmiddels ook in boekvorm beschikbaar.


 

Sjofele man

Saboteurs  beperken uw Authenticiteit en daarmee uw Power !!!

Vraag om een Quick Scan


Juichende mensen

Wilt u met succes uw doelen realiseren?

 

 

 

 

LinkedIn

      

 

                      Terug naar boven