Dr. Snel Succes Coaching

Telefoon     010 - 465 1702

 Home     Coaching     Training     Outplacement      Boekwinkel    Succesverhalen

 

 

Positieve Psychologie

 

Foto Rudolf Snel

ruim 20 jaar ervaring

95 % succes ratio

Eerste gesprek gratis


Gevestigd in Rotterdam en beschikbaar in heel Nederland met
Life-Coaching,
Loopbaan-Coaching,  Executive Coaching, Training, Workshops en Outplacement  voor meer succes in het realiseren van uw doelen.


Empowerment Building (bouwen aan succes en meer power) en Positieve Psychologie voor meer succes!
De andere benadering die wérkt!

Authentiek werken en leven vanuit kracht leveren positieve energie en duurzame resultaten op. Lees verder >>


One life, live it!
Eén leven, leef het!

Wilt u écht leven?
Of alleen maar óverleven?


 

Onze klanten
Gratis Coaching
Gratis Sol. Boek
De Coach
Tell a Friend
Maak Favoriet
Links

Contact

Particulieren
Workshops

Organisaties

  Bouwen aan Empowerment
Het doel van mijn werk is dat mijn cliënten hun power opbouwen en ook (weer) geluk en plezier ervaren op hun werk en thuis.
Veel mensen denken dat dit voor hen onbereikbaar is, maar die gedachte is meestal onjuist.

Met behulp van geschikte empowerment instrumenten kunnen vrijwel altijd duurzame resultaten worden bereikt.
Omdat ik mij erg bewust ben van de kracht van suggestie, probeer ik waar mogelijk alleen te werken met methodieken die wetenschappelijk zijn onderzocht. Voor de geïnteresseerde lezer geef ik hieronder een kort overzicht van een paar belangrijke empowerment instrumenten.

Positieve Psychologie
Positieve psychologie is het onderdeel van de psychologie dat zich primair bezighoudt met de wetenschappelijke studie van het optimaal laten functioneren van mensen. Deze stroming is ontstaan tegen het einde van de vorige eeuw met veel onderzoek naar succesvolle mensen die gelukkig zijn.

Dit type psychologie onderscheidt zich van de klassieke psychologie die zich hoofdzakelijk richt op onderzoek naar zieke mensen. Onderzoekers van het eerste uur zijn ondermeer de Amerikaanse psychologen Martin Seligman, Ed Diener, Mihaly Csikszentmihalyi en Sonja Lyubomirsky. Het grote voordeel van dit type psychologie is het streven om het beste van de mens omhoog te brengen. Daarmee is het een empowerment instrument pur sang.

Uiteraard is onderzoek van zieke mensen belangrijk en uiterst nuttig, we zouden er beslist niet zonder kunnen. Maar als je op zoek bent naar factoren die het gevoel van geluk en plezier bevorderen, dan lijkt dit niet de aangewezen weg te zijn.

Flow en een Positieve Energiehuishouding
In de Wikipedia wordt het concept flow gedefinieerd als een mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn of haar bezigheden. Flow wordt gekenmerkt door op de betreffende acties gerichte energie en activiteit, volledige betrokkenheid daarbij en het feit dat men de activiteiten succesvol uitvoert.

Het is gebleken dat wanneer mensen regelmatig flow ervaren, zij zich gelukkig voelen en meer voldoening en plezier hebben in wat zij doen.
Flow is daarom een belangrijke voorwaarde om je gelukkig te kunnen voelen in wat je doet, of dat nu thuis is of op werk.

De Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi is één van de meest bekende onderzoekers van het begrip flow.
De naam Flow is ontstaan omdat in zijn boek (1975) over dit onderwerp mensen worden beschreven die spraken over een "stroom die hen meevoerde".

 
 

Dit concept heb ik in 1991 en de jarend daarna verder uitgewerkt in drie boeken, waarin ook vergelijkbare Taoïstische principes worden behandeld.
Dit heeft geleid tot het concept van het Universele Principe  en dat van een Positieve Energiehuishouding. Hieruit heb ik een aantal methodieken ontwikkeld, waaronder- het Stroommodel (Flow is Stroom), het Model voor Empowerment Building en het Model voor Overlevingsstrategieën. Hiermee heb ik duurzame resultaten bereikt.
 Meer over deze boeken
>>

Volgens Csiksentmihalyi kan het gevoel van flow worden gekenmerkt door tenminste een aantal van de volgende acht kenmerken:

  • Men heeft een duidelijk doel;
  • Concentratie en doelgerichtheid;
  • Verlies van zelfbewustzijn: men gaat volledig op in de activiteit en vergeet zichzelf;
  • Verlies van tijdsbesef: de tijd vliegt voorbij;
  • Directe feedback: succes en falen ten aanzien van de activiteit zijn onmiddellijk duidelijk, zodat men daarop het eigen handelen direct kan aanpassen;
  • Evenwicht tussen de eigen vaardigheid en de uit te voeren activiteit: de bezigheden zijn nét niet te moeilijk, maar wel heel uitdagend;
  • Een gevoel van persoonlijke controle over de situatie of activiteit;
  • De activiteit is intrinsiek belonend, bijvoorbeeld erg leuk.

Hoewel deze opsomming niet compleet is, zijn er nog geen wetenschappelijk geverifieerde criteria toe te voegen. Wel kennen veel mensen dit soort ervaringen, zoals kunstenaars, sporters en beoefenaars van meditatie, yoga en andere spirituele rituelen. Met name in het Boeddhisme en het Taoïsme worden met flow vergelijkbare concepten en ervaringen teruggevonden.

 

  Rationeel Emotieve Therapie
De Rationeel Emotieve Therapie (RET) is een vorm van psychotherapie waarbij zowel het verstand als het gevoel  een belangrijke rol spelen. De grondlegger van de therapie is Albert Ellis.
De RET is bedoeld om onderscheid te maken tussen het reële deel en het irreële deel in het denken van mensen. Dat laatste is gewoonlijk sterk emotioneel getint.

De Griekse wijsgeer Epictetus zei ooit al eens dat het niet de problemen zelf zijn die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken.
Er wordt wel eens gezegd dat het rationele aspect van de RET erop is gericht om emoties uit te schakelen of te verzwakken. Ik denk niet dat dit waar is. Bij de werkelijkheid passende gevoelens moeten juist aangemoedigd worden.

Het gaat erom dat er zowel in nieuwe situaties als in de verwerking van oude situaties een reëel beeld wordt gevormd van de werkelijkheid. Neem als voorbeeld het overlijden van een partner. Daar past een gevoel van diep verdriet bij. Dat is een passende emotie. Maar als een feestje niet door gaat, past daar geen uitzinnige reactie bij. Dat is dan meestal sterk overdreven.

In deze methode gaat het om helderheid te krijgen over de perceptie van de werkelijkheid, die meestal wordt vertroebeld door overtuigingen en vooroordelen.
Die helderheid moet dan wel worden gevolgd door bijpassend gedrag. Ellis benadrukt dan ook het belang om het cognitieve gedeelte te vervolgen met gedragstherapie.

Vooral bij depressie en burnout is daarom de RET een nuttig instrument voor het ombuigen van negatieve gedachten en emoties.

Dit zeer bruikbare concept is tevens terug te vinden in de tegenwoordig zo populaire methodieken van A Course in Miracles. Hoewel die worden beschreven als uiterst krachtig en doeltreffend, heb ik daar nog geen wetenschappelijk bewijs voor gevonden.

Hier & Nu
Hier & Nu  is een bijzonder krachtige techniek, die ik heb ontleend aan A Course in Miracles, het Boeddhisme en Yoga. Het lijkt veel op mindfulness, zoals beschreven door Kabat-Zinn in zijn boek Wherever You Go, There You Are, een methodiek waar recent veel onderzoek naar wordt gedaan (Journ. Clin. Psych. 62/2 2006).
Hier &N u kun je beschrijven als het rustig, zonder emoties of oordelen kijken naar wat er gebeurt.
Het is alsof je kijkt naar een film die heel rustig wordt afgespeeld, beeldje na beeldje.
Het gaat om het kijken naar je gedachten en het herkennen van de emoties die daarbij horen.
Het is belangrijk die te accepteren wanneer ze komen, zonder ze te proberen weg te drukken.

De methode is tamelijk lastig in het gebruik, er is veel oefening voor nodig.
Maar in de praktijk blijkt deze methode vruchtbaar te zijn bij klachten over negatieve gedachten, depressie en overmatig piekeren.

Voice Dialogue
Voice Dialogue is een methodiek die uitgaat van een aantal subpersoonlijkheden dat afwisselend de leiding over ons leven heeft. Hal & Sidra Stone hebben deze methode ontwikkeld om mensen meer grip op hun leven te laten krijgen. Soms zijn er veel subpersoonlijkheden mee gemoeid die onderling sterk van mening verschillen.

Deze onderlinge conflicten bezorgen de cliënt veel innerlijke strijd, die kan worden opgelost door een 'gesprek' tussen die subpersoonlijkheden te arrangeren en hen tot een compromis te laten komen.

Er zijn onderzoeken die meer dan 200 verschillende subpersoonlijkheden per persoon rapporteren.

Deze methodiek is vooral erg doeltreffend wanneer toegepast in combinatie met hypotherapie.

Visualistie  
Diverse vormen van visualisatie kunnen ook heel doeltreffend zijn, vooral bij klachten die nauwelijks zijn te behandelen op cognitieve wijze.

Daarnaast is het ook een krachtige techniek voor het realiseren van doelen die anders onhaalbaar zouden blijven.

Tot slot
Bij al deze technieken gaat het hier niet zo zeer om het onderzoek van klachten, daar zou je een heel leven mee kunnen vullen. Waar het vooral om gaat is om belemmeringen op te heffen, de positieve richting weer te vinden en de waardevolle vermogens te ontdekken. Wanneer vervolgens de gewenste levens- of carrièrerichting duidelijk wordt, kunnen de juiste vermogens worden ingezet om de gewenste doelen te realiseren.

 

Sjofele man

Overlevings-strategieën en Emotionele Afhankelijkheid beperken uw Authenticiteit en daarmee uw Power !!!

Vraag om een Quick Scan


Juichende mensen

 

Wilt u met succes uw doelen realiseren?

 
   

© Dr. Rudolf Snel  
Alle rechten voorbehouden 

Heeft u een opmerking over deze site?
Mail die dan via de contact webmail.

 

                 Terug naar boven