Dr. Snel Succes Coaching

Telefoon     010 - 465 1702

 Home     Coaching     Training     Outplacement      Boekwinkel    Succesverhalen

 

 

Vergoeding

Vergoeding van de kosten voor coaching is soms gedeeltelijk mogelijk. U heeft daarvoor verscheidene opties.

Vergoeding vanuit uw aanvullende zorgverzekering
In een aantal gevallen kunt u bij uw eigen zorgverzekering in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van de coaching. Deze vergoeding vindt plaats op basis van het pakket van uw aanvullende verzekering, meestal onder psychologische hulp, psychosociale hulpverlening of alternatieve geneeswijzen. Het is verstandig als u eerst met uw eigen zorgverzekeraar contact opneemt om te informeren wat uw zorgverzekering wel of niet vergoed.

Coulanceregeling
Mocht u geen aanvullend pakket hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar, dat (deels) de coaching vergoedt, dan is het soms mogelijk om via een coulanceregeling toch een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen bij uw zorgverzekeraar. Ik kan u hierin ondersteunen.

 PGB
Als het om individuele coaching gaat, dan kunt u mogelijk bij het CIZ ( Centrum Indicatiestelling Zorg) van uw regio een verzoek indienen voor een P (ersoons) G (ebonden) B (udget) AWBZ. Tijdens de intake kan deze mogelijkheid besproken worden. Eventueel kunt u geholpen worden met het aanvragen van een indicatie. Voor meer informatie over het PGB kunt u terecht op: www.pgb.nl.
In de regio Rotterdam kunt u uw indicatieaanvraag indienen bij:

Kantoor CIZ (kantoornummer 11.10 Rotterdam)
Postadres: Postbus 8707, 3009 AS ROTTERDAM
Telefoon: 088 - 789 14 40
Fax 088 - 789 14 41
Naam directeur Jolanda de Witte

Het zorgkantoor voor de regio Rotterdam is:

Kantoor Zorgkantoor Rotterdam
Postadres: Postbus 353, 8000 AJ ZWOLLE
Telefoon: (038) 456 69 09
Website http://www.achmeazorgkantoor.nl

Mocht dit echter allemaal niet van toepassing zijn, dan zijn er ook andere manieren om uw coaching voor een deel vergoed te krijgen.

Werkgever
U kunt met uw werkgever overleggen of deze een bijdrage wil leveren in de te maken kosten van de coaching als die een positief effect heeft op uw functioneren op het werk. 

Kerk
Indien u lid bent van een kerk of een soortgelijke instelling, kunt u eventueel daar overleggen of zij willen bijdragen in de kosten voor deze vorm van hulpverlening, waarbij er ruimte is voor uw kerkelijke identiteit.

Uw beste mogelijkheid die áltijd werkt
De beste mogelijkheid die altijd werkt? Die vertel ik u graag persoonlijk.

 

Foto Rudolf Snel

ruim 20 jaar ervaring

95 % succes ratio

Eerste gesprek gratis


Gevestigd in Rotterdam en beschikbaar in heel Nederland met
Life-Coaching,
Loopbaan-Coaching,  Executive Coaching, Training, Workshops en Outplacement  voor meer succes in het realiseren van uw doelen.


Empowerment Building (bouwen aan succes en meer power) en Positieve Psychologie voor meer succes!
De andere benadering die wérkt!

Authentiek werken en leven vanuit kracht leveren positieve energie en duurzame resultaten op. Lees verder >>


One life, live it!
Eén leven, leef het!

Wilt u écht leven?
Of alleen maar óverleven?


 

Onze klanten
Gratis Coaching
Gratis Sol. Boek
De Coach
Tell a Friend
Maak Favoriet
Links

Contact

Particulieren
Workshops

Organisaties

   

Sjofele man

Overlevings-strategieën en Emotionele Afhankelijkheid beperken uw Authenticiteit en daarmee uw Power !!!

Vraag om een Quick Scan


Juichende mensen

 

Wilt u met succes uw doelen realiseren?

 
   

© Dr. Rudolf Snel  
Alle rechten voorbehouden 

Heeft u een opmerking over deze site?
Mail die dan via de contact webmail.

 

                 Terug naar boven